<embed id="rBiXe"><small id="rBiXe"><small id="rBiXe"><form id="rBiXe"></form></small></small></embed>
  <aside id="rBiXe"><em id="rBiXe"><legend id="rBiXe"></legend></em><li id="rBiXe"><span id="rBiXe"><col id="rBiXe"><b id="rBiXe"></b></col></span></li></aside>

  <output id="rBiXe"><section id="rBiXe"></section><hgroup id="rBiXe"><dfn id="rBiXe"></dfn><param id="rBiXe"><table id="rBiXe"><button id="rBiXe"></button></table></param><video id="rBiXe"><button id="rBiXe"></button></video></hgroup></output>
  歌曲:

  梅花三弄

  歌手:乌兰图雅

  乌兰图雅 梅花三弄 歌词
  梅花三弄
  梅花三弄 - 乌兰图雅
  红尘自有痴情者
  莫笑痴情太痴狂
  若非一番寒澈骨
  那得梅花扑鼻香
  问世间情为何物
  只教人生死相许
  看人间多少故事
  最销魂梅花三弄
  红尘自有痴情者
  莫笑痴情太痴狂
  若非一番寒澈骨
  那得梅花扑鼻香
  问世间情为何物
  只教人生死相许
  看人间多少故事
  最销魂梅花三弄
  问世间情为何物
  只教人生死相许
  看人间多少故事
  最销魂梅花三弄
  HA~
  最销魂梅花三弄

  歌曲名称